Zabezpečujeme komplexný systém pracovnej zdravotnej služby pre zamestnávateľov na území celej Slovenskej republiky. 

Zamestnávateľovi poskytujeme odborné a poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci, ako aj výkon zdravotného dohľadu.

Kontaktujte nás