Pracovná zdravotná služba zabezpečuje:
  • prevenciu chorôb z povolania a pracovných úrazov
  • ochranu a podporu zdravia zamestnancov
 

Naše pozitíva:

  • skúsenosť
  • dostupnosť 
  • spájanie teórie s praxou
  • diskrétnosť
  • individuálny prístup
  • obojstranne výhodné obchodné vzťahy a podmienky