MYPRO s.r.o. poskytuje komplexné služby v oblasti ochrany a upevňovania zdravia zamestnancov pri práci. 

Odborným garantom pre pracovnú zdravotnú službu je Bc. Erika Šutá, dipl.a.h.e., ktorá v tejto oblasti aktívne pracuje už vyše 25 rokov.       

 
  • audity bez zmlúv
  • pôsobnosť na celom území Slovenska