Ponuka služieb

Všetky uvedené služby Vám vieme zabezpečiť aj bez zmluvného vzťahu, prostredníctvom objednávky.

Naše služby poskytujeme po celom území Slovenskej republiky.

 
Posudková činnosť
  • zdravotno-hygienický audit pracovísk
  • kategorizácia pracovných činností (zaradenie zamestnancov do kategórii prác)
  • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov
  • zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich možné kombinované účinky na zdravie
  • hodnotenie zdravotných rizík, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci 

Vypracovanie posudkov o riziku a prevádzkových poriadkov pre rizikové faktory

Poradenstvo / hygiena a epidemiológia                                                                                                                                          

Vzdelávacia činnosť poskytovania prvej pomoci na pracovisku                                                                                                    

Prevencia                                                                                                                                                                                          

Vypracovanie prevádzkového poriadku