Poradenstvo - hygiena a epidemiológia

  legislatíva

  • ochrana zdravia pri práci

  poradenstvo

  • usporiadanie pracoviska, 

  • výrobné technológie, 

  • používanie prostriedkov individuálnej ochrany, 

  • organizácia práce a odpočinku, 

  • pitný režim 

  • stravovanie zamestnancov

  • imunizácia (očkovanie) zamestnancov