Vypracovanie dokumentácie

        Prevádzkový poriadok a posudok o riziku pre pracovné činnosti s rizikovým faktorom pri práci :

  • biologický faktor,
  • chemický faktor
  • ionizujúce žiarenie,
  • optické, umelé žiarenie,
  • elektromagnetické žiarenie, 
  • fyzická záťaž,
  • bremená,
  • teplo a chlad,
  • vibrácie,
  • hluk (stolárstvo, autoservis, tlačiareň, zubná technika, zámočníctvo, kovovýroba, kameňolom, roľnícke družstvo, zlievarne, priemysel ...)
  •  a ďalšie.

        Prevádzkový poriadok:  

  • Zdravotnícke zariadenia
  • Ubytovacie zariadenia, hotely
  • Stravovacie zariadeni
  • Bazény, vírivky, plavárne, kúpaliská
  • Pohrebná služba, pohrebisko
  • Kozmetické salóny a solária
  • Zariadenia pre deti (materské školy, denné centrá, centrá voľného času)

HACCP dokumentácia

Hygienicko – epidemiologický režim pracoviska

Havarijný plán pracoviska

Nakladanie s nebezpečným odpadom

Traumatologický plán

Príručka pre prácu so zobrazovacími jednotkami (ergonómia pracoviska)

Sanitačný poriadok (lekárne, reštaurácie, čerpacie stanice, výrobné závody...)

 

Naše pozitíva:

  • skúsenosť
  • dostupnosť 
  • spájanie teórie s praxou
  • diskrétnosť
  • individuálny prístup
  • obojstranne výhodné obchodné vzťahy a podmienky