Zdravotnícke služby

Prevencia civilizačných ochorení

  • meranie cholesterolu, cukru a tukov v krvi

  • meranie krvného tlaku

  • odborné prednášky na témy: 

                         - civilizačné ochorenia,
                         -  správne stravovanie,
                         - ochrana pred stresom,
                         - sedavá práca a podobne
  • poradenstvo v oblasti výživy a zdravého životného štýlu,

  • osvetové materiály